Winkelwagen

Geen widget toegevoegd

Voeg een widget toe aan de zijbalk van Offcanvs

Privacybeleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 28/08/2023

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Daarom worden uw persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zorgvuldig beschermd.

Wij, Visura Limited, als verantwoordelijke voor de verwerking, geven met dit privacy- en persoonsgegevensbeschermingsbeleid aan welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt, met wie en waarom de verwerkte gegevens kunnen worden gedeeld, onze methode voor gegevensverwerking en onze wettelijke redenen; wij willen u informeren over uw rechten met betrekking tot uw verwerkte gegevens.

Uw verzamelde persoonlijke gegevens, verzamelmethode en wettelijke reden
Uw IP-adres en user-agent informatie worden alleen gebruikt voor analytische doeleinden en cookies etc. worden verwerkt door middel van technologieën, automatische of niet-automatische methoden en soms verkregen van derden zoals analytische aanbieders, advertentienetwerken, aanbieders van zoekinformatie, technologieleveranciers, geregistreerd, opgeslagen en bijgewerkt, binnen het kader en de duur van de service en contractuele relatie tussen ons, op basis van de voorwaarde van legitiem belang verwerking. .

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens die u met ons deelt, worden alleen geanalyseerd om op de beste manier te voldoen aan de vereisten van de diensten die wij aanbieden, om ervoor te zorgen dat deze diensten maximaal toegankelijk zijn en door u kunnen worden gebruikt, om onze diensten te ontwikkelen in overeenstemming met uw behoeften en om u samen te brengen met bredere dienstverleners binnen de wettelijke kaders.

Aan wie en voor welke doeleinden de verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven
Uw persoonlijke gegevens die u met ons deelt; Ze kunnen worden doorgegeven aan derden, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland, waarmee we diensten ontvangen en/of verlenen om onze activiteiten uit te voeren, waarmee we contractuele relaties hebben, waarmee we samenwerken, en aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten op verzoek, op voorwaarde dat de nodige technische en administratieve maatregelen worden genomen.

Uw rechten als de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt
Volgens artikel 11 van de KVKK kan iedereen gebruik maken van de volgende rechten door een aanvraag in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

Leren of persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,
Als er persoonlijke gegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,
Leren wat het doel is van het verwerken van persoonlijke gegevens en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,
Weten aan welke derde partijen in binnen- en buitenland persoonlijke gegevens worden doorgegeven,
Verzoek om correctie van persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,
Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens,
Verzoeken om kennisgeving van de transacties die overeenkomstig de punten e) en f) zijn verricht aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven,
Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
Het heeft het recht om vergoeding van de schade te eisen in geval van verlies als gevolg van de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
U kunt contact met ons opnemen via [email protected] om uw bovenstaande rechten uit te oefenen.

Communicatie
Het staat u volledig vrij om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te accepteren of te weigeren. Deze verwerking is alleen nodig, in overeenstemming met dit privacybeleid en beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens, om analyses uit te voeren om u van dienst te kunnen zijn. Als u doorgaat met het gebruiken van de site, gaan we ervan uit dat u akkoord bent gegaan. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected].

nl_NLNL